Opłaty

Opłaty

Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje umowa zawierana rokrocznie pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka, a dyrektorem przedszkola.

  • 350 zł- Opłata wpisowa (bezzwrotna, jednorazowa opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do przedszkola)
  • 550 zł- Czesne (Opłacane z góry przelewem do piątego dnia każdego miesiąca na konto przedszkola)
  • 18,50 zł/dzień- Posiłki (opłata tylko za wykorzystane posiłki w miesiącu)

Przedszkole "Genesis" w Jaworznie

ul. Leśna 21 43-600 Jaworzno
Tel: +48 327-531-520
Tel. kom: 793-840-181
Email: jaworzno@przedszkolegenesis.pl

Copyright © Przedszkole Genesis